Susunan Pengurus

Sesuai dengan AD/ART, Susunan Pengurus DKM Masjid Al Madinah Periode Januari 2013 – Desember 2017

Dewan Pembina
Ketua                                                 : Ust Ali Sadi Spd.I
Anggota                                             : Ust Susanto, Sutarno, Samsudin. S.sos

Dewan Penasehat                            : Ketua RT 015, Ketua RT 016, Ketua RT 05

Ketua                                                  : Nuriyadi SE
Wakil Ketua                                      : Syamsul Bahri

Sekretaris I                                        : Edison SPi
Sekretaris II                                      : Joko Susanto

Bendahara I                                       : Widodo
Bendahara II                                     : Jaja Gunawan

Bidang :
Bidang Pendidikan dan Dakwah
Ketua                                                 : Muhamad Taufik S.Kom, ST (RT 15)
Anggota                                             : Dery (RT 16), Supri (RT 05)

Bidang Ibadah
Ketua                                                 : Imron ST (RT 15)
Anggota                                             : H Suryadi (RT 15), Bayuni (RT 16), Sanusi (RT 8)

Bidang Pembangunan
Ketua                                                 : Agung (RT 15)
Anggota                                             : Suwignyo (RT 16), Sugiman (RT 5)

Bidang Sosial dan Ekonomi
Ketua                                                 : Slamet (RT 15)
Anggota                                             : Sudirman (RT 15), Mardiono (RT 16), Fahmi (RT 5)

Bidang Sarana dan Prasarana
Ketua                                                 : Ari (RT 15)
Anggota                                             : Didi ( RT 16), Andri (RT 15), Iwan ( RT 5)

Bidang Hubungan Masyarakat
Ketua                                                 : Ikhwani (RT 16)
Anggota                                             : Anwar (RT 15), Yunus (RT 5)

Bidang Kebersihan
Ketua                                                 : Jumadi (RT 15)
Anggota                                             : Marmo (RT 15), Sumar (RT 08)

Bidang Kewanitaan
Ketua                                                 : Ibu Sarwanti (RT 16)
Anggota                                             : Ibu Agus (RT 5), Ibu Lilis (RT 15), Ustadah Dra. Khoiriyah, Ustadzah Warni SpdI

Bidang Remaja
Ketua                                                 : Alfian (RT 16)
Anggota                                             : Agi (RT 5), Rachman (RT 15), Wildan (RT15),  Fandi (RT 16),  Daffa ( RT 5 )